DAPHNE GROUP Corporations, a. s.

Rating a informácie o DAPHNE GROUP Corporations, a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DAPHNE GROUP Corporations, a. s. 15201 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 58622. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 93.2373% spoločností je horších ako DAPHNE GROUP Corporations, a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DAPHNE GROUP Corporations, a. s." href="http://daphne-group-corporations.sk-rating.com/">
   <img src="http://daphne-group-corporations.sk-rating.com/daphne-group-corporations.png" width="150" height="25" alt="Rating DAPHNE GROUP Corporations, a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DAPHNE GROUP Corporations, a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia